προορισμός…γεύση!

ΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΥΣΑΝΕΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ

ΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΥΣΑΝΕΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ

Η τροφή για κάποιον μπορεί να είναι δηλητήριο για κάποιον άλλον. Υπολογίζεται ότι το 1/5 του πληθυσμού πιστεύει ότι έχει δυσμενείς αντιδράσεις στα τρόφιμα. Οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις που μπορεί να επιφέρουν κάποια τρόφιμα στον ανθρώπινο …