προορισμός…γεύση!

 1. Η εταιρία «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από την Ντίνα Νικολάου (η «Chef»), σε συνεργασία με την εταιρία «ΑRLA FOODS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕΕ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Λ. Κηφισίας αρ. 6-8 στο Μαρούσι, όπως νόμιμα εκπροσωπείται (η «ARLA») , διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό με τίτλο «Ντίνα Νικολάου-Lurpak» ως προωθητική ενέργεια στα πλαίσια προώθησης και προβολής της Chef και των προϊόντων της «ARLA».
 2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και είναι άνω των 18 ετών, ενώ εξαιρούνται τα στελέχη και οι εργαζόμενοι των ARLA, της «Chef» Διαφημιστικής και των συνδεδεμένων με αυτές εταιριών, καθώς και oι σύζυγοι και οι συγγενείς έως δευτέρου βαθμού. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται αγορά προϊόντων ή/και υπηρεσιών της «ARLA» ή της «Chef» .
 3. Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου μέχρι τη Κυριακή 06 Δεκεμβρίου του 2020, στις 11.59μμ. Ο διαγωνισμός αυτός δίνει την ευκαιρία σε τρεις (3) τυχερούς να κερδίσουν από ένα μίξερ χειρός Sencor.
 4. Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν θα πρέπει να επισκεφθούν τον διαδικτυακό τόπο https://www.instagram.com/dina.nikolaou (εφεξής Instagram). Κατόπιν, θα πρέπει να ακολουθήσουν (follow) τον λογαριασμό του Lurpak Eλλάδας @lurpakgr, και της chef @dina.nikolaou, να αναγνωρίσουν το post του διαγωνισμού και να σχολιάσουν (comment) στο συγκεκριμένο post του διαγωνισμού κάνοντας αναφορά (mention) δυο ακόμα χρήστες που να διαθέτουν ενεργό λογαριασμό στον διαδικτυακό τόπο Instagram.
 1. Διευκρινίζεται ότι κάθε χρήστης έχει δικαίωμα για μια συμμετοχή κάνοντας FOLLOW και COMMENT
 2. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει κάποιος μέρος στον Διαγωνισμό εκτός των όσων ορίζονται στο άρθρο 2, είναι να διαθέτει προσωπικό λογαριασμό στις πλατφόρμες των Instagram. Η συμμετοχή συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων.
 3. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν λάβει χώρα εντός της διάρκειας του διαγωνισμού και έχουν τηρήσει τη διαδικασία συμμετοχής που περιγράφεται ανωτέρω, σε συνδυασμό με την πλήρωση των διατάξεων όλων των επιμέρους όρων του παρόντος. Η Διοργανώτρια εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση λάθους καταχώρησης στοιχείων ή ελλιπών συμμετοχών.
 4. Οι συμμετέχοντες που θα δηλώσουν εγκύρως συμμετοχή, θα λάβουν μέρος σε ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη τριών (3) τυχερών και 3 επιλαχόντων, οι οποίοι θα κερδίσουν από ένα μίξερ χειρός Sencor.
 5. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 στα ηλεκτρονικά μέσα της chef.
 6. Τα ονόματα/accounts των τυχερών θα ανακοινωθούν την Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 στις 13.30μμ. στα σχόλια του post του διαγωνισμού στον λογαριασμό Instagram της «Chef» (dina.nikolaou) και στο site της Chef (www.dinanikolaou.gr). Οι τυχεροί θα κληθούν να στείλουν τα στοιχεία τους, ώστε να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες αποστολής του δώρου τους μέσω μηνύματος στον λογαριασμό Instagram του Lurpak Ελλάδας (lurpakgr).
 7. Τα δώρα των τυχερών είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται και δεν μπορούν να εξαργυρωθούν με χρήματα. Διευκρινίζεται ότι η «Chef» δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η απονομή του ως άνω δώρου, για λόγους που ανήκουν εκτός της δικής της εύλογης δυνατότητας ελέγχου.
 8. Σε περίπτωση που κάποιος εκ των τυχερών που θα κληρωθούν κατά τα ανωτέρω δεν επικοινωνήσει κατά τον τρόπο και χρόνο που θα του έχει ζητηθεί μέσω της σχετικής ειδοποίησης (βλέπε παραπάνω), αρνηθεί ή αδρανήσει να παραλάβει το δώρο του για οποιονδήποτε λόγο για διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) ημερών από την ημερομηνία της κλήρωσης μέσω της οποίας αναδείχθηκε ή τυχόν άλλο διάστημα που θα του έχει επικοινωνηθεί ή αν η συμμετοχή του στην κλήρωση ακυρωθεί ή δεν είναι προσήκουσα, τότε αυτομάτως και οριστικά χάνει το δικαίωμά του επί του δώρου και αυτό αποδίδεται με σειρά προτεραιότητας στους επιλαχόντες.
 9. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Σε αντίθετη περίπτωση η «Chef» διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής τους.
 10. Η «Chef» και η «ARLA» δηλώνουν ρητά ότι δεν θα επεξεργαστούν και δεν θα καταχωρήσουν σε αρχείο δεδομένων τα στοιχεία των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό γίνεται μέσω του λογαριασμού που διαθέτουν οι συμμετέχοντες στο Instagram και υπόκειται στους όρους χρήσης και στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζει το Instagram, καθώς και στις ρυθμίσεις απορρήτου του κάθε χρήστη. Η κλήρωση για την ανάδειξη νικητών θα λάβει χώρα μέσω εφαρμογής εντός της πλατφόρμας του Instagram χωρίς να γίνει εξαγωγή στοιχείων και τήρηση χωριστού αρχείου δεδομένων. Τα στοιχεία των νικητών τα οποία θα ζητηθούν από την «Chef», με σκοπό την παράδοση/παραλαβή του δώρου, θα τηρηθούν σε προσωρινό αρχείο από την «Chef», που θα διαβιβάσει τα στοιχεία στην ARLA, για να καταστεί εφικτή η παράδοση των δώρων. Η παράδοση των στοιχείων θα γίνει κατόπιν συναίνεσης των νικητών. Το αρχείο αυτό θα διαγραφεί εντός 10 ημερών, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας απονομής των δώρων σε όλους τους νικητές.
 11. Η «Chef» διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να αναστείλει προσωρινά την παρούσα διοργάνωση προώθησης προϊόντων σε περίπτωση που προκύψουν τεχνικά ή άλλα προβλήματα ή απρόβλεπτες περιστάσεις εκτός της εύλογης δυνατότητας ελέγχου που μπορεί να βλάψουν την ακεραιότητα της διεξαγωγής της.
 12. Η ευθύνη της «Chef» και της «ARLA» περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του Δώρου. Η «Chef» δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί, και/ή ζημία, και/ή οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο ή/και την χρήση του Δώρου καθώς επίσης δεν φέρουν καμία ευθύνη ή υποχρέωση αποζημιώσεως και για οποιοδήποτε άλλο λόγο και αιτία. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του διαγωνισμού και της απονομής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της «Chef» και της «ARLA»  παύει να υφίσταται.
 13. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της «Chef» και της «ARLA» . Η αποδοχή των Όρων του παρόντος Διαγωνισμού συνεπάγεται την παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση του Συμμετέχοντος έναντι των εταιρειών της «Chef» και της «ARLA» .
 14. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με το διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ’ ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.
 15. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει, εκτός από τα προαναφερθέντα του παρόντος, την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των Όρων του Διαγωνισμού, αρχικών και συμπληρωματικών ή τροποποιητικών, επιφυλασσομένης της εταιρίας να συμπληρώσει ή τροποποιήσει τους όρους οποτεδήποτε.
 16. Όλοι οι όροι του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.dinanikolaou.gr και στην στο instagram Οι Συμμετέχοντες που επιθυμούν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού μπορούν να απευθύνονται με direct μήνυμα στο λογαριασμό της «Chef» στο Ιnstagram
 17. Διευκρινίζεται ότι ο παρόν διαγωνισμός δεν διεξάγεται στο πλαίσιο οποιασδήποτε έννομης σχέσης, (π.χ. χορηγίας, διαχείρισης ή έγκρισης) μεταξύ της «Chef» και της «ARLA» και του Instagram, του Facebook ή οποιουδήποτε άλλου μέσου κοινωνικής δικτύωσης.
author-sign

Δείτε επίσης...

1 Comment

Απάντηση