Γλώσσα/Language/Langue/язык

destination taste!

Ο Πολιτισμός στις Κυκλάδες, στα νησιά μας

Ο Πολιτισμός στις Κυκλάδες, στα νησιά μας

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αξιοποιεί τον πολιτιστικό πλούτο των Κυκλάδων ώστε να αποτελέσει διαχρονικά πόλο έλξης των επισκεπτών, με συνέργεια και συνεργασία στον πιο ευαίσθητο και σημαντικό τομέα, τον Πολιτισμό μας.
#cycladesculture #aegeanlikenoother

cycladesculture