προορισμός…γεύση!

Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας Μάγειρας ?
Ψάχνεις για Ταχύρυθμες Σπουδές Μαγειρικής τέχνης?

Μετά από προσεκτική και εμπεριστατωμένη έρευνα των σπουδών στην τέχνη της Μαγειρικής,στην Ελλάδα και το Εξωτερικό,εδώ στην Cooking Workshop δομήσαμε ένα ταχύρυθμο, συμπυκνωμένο, απολύτως στοχευμένο, ουσιαστικό και αποτελεσματικό πρόγραμμα σπουδών που αποτελείται από 4 επίπεδα  CWC PRO LEVEL 1,2,3,4  εμβάθυνσης γνώσεων και πρακτικής εξοικείωσης,με τις τεχνικές και τα μυστικά της Μαγειρικής τέχνης.
Τα  4 αυτά επίπεδα γνώσεων Μαγειρικής Τέχνης CWC Professional Culinary Studies LEVEL 1,2,3,4  (500 ωρών) όπου οι  440 ώρες είναι εργαστηριακή εκπαίδευση και μόνο  60 ώρες θεωρία,είναι στην ευχέρεια του κάθε σπουδαστή  να τα παρακολουθήσει το ένα μετά το άλλο στη διάρκεια 10 μηνών (4+2+2+2),ή να επιλέξει αφού υλοποιήσει το πρώτο βασικό επίπεδο να συνεχίσει με τα επόμενα,όποτε νοιώθει έτοιμος και κρίνει πως χρειάζεται.
Τα ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα σπουδών της CWC PRO  προσφέρουν Ταχύρρυθμη Εκπαίδευση στο χώρο της μαγειρικής τέχνης με δυνατότητα Πιστοποίησης μέσω εξετάσεων από την ACTA Τεχνοβλαστός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Περισσότερα εδώ

author-sign

Δείτε επίσης...

1 Comment

  1. Flavorful

Απάντηση