Πληκτρολογήστε εδώ για αναζήτηση

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

destination taste!

Όροι Συμμετοχής

Στα Βριλήσσια Αττικής σήμερα, 16 Ιουλίου 2019, η εταιρεία με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΣΙΑ ΕΕ» (εφεξής «Εταιρεία»), η οποία εδρεύει στα Μελίσσια Αττικής, επί της όπως νόμιμα εκπροσωπείται, διοργανώνει διαγωνισμό για τους επισκέπτες/αναγνώστες της σελίδας της facebook https://www.facebook.com/dinanikolaou/ και της σελίδας Instagram https://www.instagram.com/dina.nikolaou/. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο διαγωνισμό κάθε ενδιαφερόμενου και της ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο αυτού.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους. Η τυχόν μεταβολή των όρων θα πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης ανακοίνωσης στις σελίδες facebook ή Instagram ή στον οικείο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας https://dinanikolaou.gr/ και θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τροποποίηση.

 1. Δικαίωμα συμμετοχής. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι χρήστες-επισκέπτες της σελίδας facebook https://www.facebook.com/dinanikolaou/ και της σελίδας Instagram https://www.instagram.com/dina.nikolaou/ που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και διαθέτουν προσωπική σελίδα στα συγκεκριμένα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα μίας μόνο συμμετοχής καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού και θα μπορεί να κερδίσει μόνον ένα (1) δώρο. Για τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δυνάμει του παρόντος όρου, νόμιμος δικαιούχος οιουδήποτε δικαιώματος που προβλέπεται ρητά (π.χ. συμμετοχής στην κλήρωση, δώρου σε περίπτωση ανάδειξης) είναι μόνον ο χρήστης – επισκέπτης που:
  Μέσω facebook:
  • Θα κάνει like στη σελίδα dina nikolaou στο facebook
  • θα γράψει σε σχόλιο, «Ποιο υλικό λείπει από την συνταγή ΓΑΡΙΔΕΣ ΣΑΓΑΝΑΚΙ ΠΛΩΜΑΡΙΤΙΚΕΣ»; Εφόσον έχει αναζητήσει την συνταγή στο www.dinanikolaou.gr.
  ή
  Μέσω Instagram:
  • θα ακολουθήσει τη σελίδα dina nikolaou στο Instagram
  • θα γράψει σε σχόλιο, «Ποιο υλικό λείπει από την συνταγή ΓΑΡΙΔΕΣ ΣΑΓΑΝΑΚΙ ΠΛΩΜΑΡΙΤΙΚΕΣ»; Εφόσον έχει αναζητήσει την συνταγή στο www.dinanikolaou.gr και κάνει mention 2 φίλες/φίλους τους.
 2. Αποκλειόμενα πρόσωπα. Οι εργαζόμενοι της Εταιρείας, της Ποτοποιίας Πλωμαρίου Ισίδωρος Αρβανίτης ΑΕ (εφεξής «Ούζο Πλωμαρίου») καθώς και όσοι συνδέονται με αυτούς με συγγένεια έως και β΄ βαθμού καθώς και οι σύζυγοι αυτών, δεν έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
 3. Αντικείμενο Διαγωνισμού: Τα δώρα που προκηρύσσονται είναι: τριάντα (30) φιάλες Ούζο Πλωμαρίου σε τρείς (3) διαγωνισμούς, όπου σε κάθε διαγωνισμός δύο (2) νικητές θα κερδίζουν από πέντε (5) φιάλες Ούζο Πλωμαρίου 700ml.
 4. Προθεσμία συμμετοχής στον 1ο διαγωνισμό: Ο διαγωνισμός θα ξεκινήσει την Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019 και ώρα 12:00 το μεσημέρι και θα λήξει την Κυριακή 21 Ιουλίου 2019 στις 23:59 το βράδυ.
 5. Προθεσμία συμμετοχής στον 2ο διαγωνισμό: Ο διαγωνισμός θα ξεκινήσει την Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:00 το μεσημέρι και θα λήξει την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2019 στις 23:59 το βράδυ.
 6. Προθεσμία συμμετοχής στον 3ο διαγωνισμό: Ο διαγωνισμός θα ξεκινήσει την Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:00 το μεσημέρι και θα λήξει την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019 στις 23:59 το βράδυ.
 7. Ανάδειξη νικητών του διαγωνισμού: Οι δύο (2) νικητές του κάθε διαγωνισμού θα αναδειχθούν με κλήρωση.
 8. Τόπος χρόνος και διαδικασία ανάδειξης νικητή του διαγωνισμού: Οι νικητές θα αναδειχθούν έπειτα από τυχαία ηλεκτρονική κλήρωση στα γραφεία της Εταιρείας, την Τρίτη 23 Ιουλίου 2019 για τον 1ο διαγωνισμό, την Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου για τον 2ο διαγωνισμός και την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου.
 9. Φύση Διαγωνισμού: Τα δώρα του διαγωνισμού είναι ήδη προκαθορισμένα και συγκεκριμένα, και αποκλείεται η μεταβίβαση η ανταλλαγή ή η εξαργύρωσή τους. Σε περίπτωση που δεν προκύπτει ταυτοπροσωπία του προσώπου – χρήστη της σελίδας στο facebook/instagram μέσω της οποίας πραγματοποιήθηκε η συμμετοχή στο διαγωνισμό και του φυσικού προσώπου που διεκδικεί το δώρο του διαγωνισμού η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη χορήγηση του δώρου.
 10. Ειδοποίηση νικητών. Το όνομα του νικητή θα αναρτηθεί έπειτα από κλήρωση την Κυριακή 21 Ιουλίου 2019/ Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2019/ Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019  με “mention” σε σχόλιο στο facebook/instagram post του διαγωνισμού, στις αντίστοιχες σελίδες. Ο νικητής θα πρέπει να αποδεχθεί το δώρο του, μέσα σε 48 ώρες, στέλνοντας μήνυμα στο inbox της fan page, στο οποίο θα δηλώνει το ονοματεπώνυμό του όπως αναγράφεται στην αστυνομική του ταυτότητα και το τηλέφωνό τους και την διεύθυνσή του ώστε να ενημερωθεί από την Εταιρεία για τη διαδικασία παραλαβής του δώρου του. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η επικοινωνία εγκαίρως με τον νικητή για οποιονδήποτε λόγο, ο νικητής θα χάνει κάθε δικαίωμα επί του δώρου και το δώρο θα μείνει αδιάθετο. Σε περίπτωση άρνησης αποστολής των στοιχείων που θα ζητηθούν από την Εταιρεία, από τον νικητή, για οποιοδήποτε λόγο, ή σε περίπτωση που δεν προκύπτει ταυτοπροσωπία μεταξύ του λογαριασμού μέσω του οποίου έλαβε συμμετοχή στο διαγωνισμό ο χρήστης – επισκέπτης και του φυσικού προσώπου που διεκδικεί το δώρο, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη χορήγηση του δώρου.
 11. Παραλαβή δώρου. Για το κομμάτι της παράδοσης του δώρου η Εταιρεία μεταβιβάζει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία στο Ούζο Πλωμαρίου. Ο νικητής θα ειδοποιηθεί από το Ούζο Πλωμαρίου τηλεφωνικώς. Εάν δεν επιτευχθεί επικοινωνία με το νικητή για οποιονδήποτε λόγο (υποβολή λανθασμένων στοιχείων κατά τη συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής, αδιαφορία, απουσία του νικητή κ.τ.λ) και εάν ο νικητής δεν αποδεχθεί το δώρο, τότε ο νικητής θα χάνει κάθε δικαίωμα επί του δώρου και το δώρο θα μείνει αδιάθετο.
 12. Τύχη δώρου σε περίπτωση κλήρωσης αποκλειόμενου προσώπου. Στην περίπτωση που κάποιος συμμετέχων εργάζεται στις εταιρείες της παραγράφου 2, ή είναι συγγενικό του πρόσωπο έως και β΄ βαθμού και ανακηρυχθεί νικητής, ή σε περίπτωση που αναδειχθεί νικητής ανήλικο πρόσωπο, το δώρο θα μείνει αδιάθετο.
 13. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Η παροχή των προσωπικών στοιχείων των συμμετεχόντων αποτελεί ρητή αποδοχή για την επεξεργασία τους και τη δημοσίευσή τους στο πλαίσιο του διαγωνισμού και για τους σκοπούς του, οι δε συμμετέχοντες θα πρέπει να παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων με επιλογή του αντίστοιχου tick box στο τέλος της φόρμας των όρων που αναφέρει ότι «Αποδέχομαι τους όρους και συναινώ στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων» κάτω από το post του διαγωνισμού. Η Εταιρεία σέβεται τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων και διαβεβαιώνει ότι δε θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία τους για άλλο σκοπό πέραν του προαναφερθέντος, θα διαβιβαστούν αποκλειστικά και μόνο στη εταιρεία Ούζο Πλωμαρίου, η οποία λειτουργεί ως υπεύθυνη επεξεργασίας και θα διατηρηθούν δε για όσο χρόνο απαιτείται για την ανάδειξη των νικητών και την απονομή των δώρων, ήτοι για διάστημα 6 μηνών. Εν συνεχεία, θα διαγράφονται τα προσωπικά δεδομένα θα διαγράφονται πλήρως. Σε περίπτωση που το φυσικό πρόσωπο επιθυμεί, τα προσωπικά στοιχεία του μπορούν να απαλειφθούν κατόπιν εγγράφου αιτήματος στην διεύθυνση που αναφέρεται στην παράγραφο 14. Ειδικότερα, αναγκαία προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό αποτελεί η αποδοχή των παρόντων Όρων και η παροχή της συγκατάθεσης των ενδιαφερομένων για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, ήτοι του username τους, του ονοματεπωνύμου τους, του email τους, των φωτογραφιών προφίλ των ενδιαφερομένων, του τηλεφώνου τους και της διεύθυνσης κατοικίας τους από την Εταιρεία και το Ούζο Πλωμαρίου, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για λόγους διενέργειας του παρόντος Διαγωνισμού και δημοσίευσης των αποτελεσμάτων του με ανακοίνωση του username ή/και του ονοματεπωνύμου των νικητών στο Facebook/instagram, ελεύθερα και απεριόριστα, από την Εταιρεία και το Ούζο Πλωμαρίου στο πλαίσιο δημοσιεύσεων και προωθητικών ενεργειών που αφορούν στο διαγωνισμό.
  Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες αποδέχονται και παρέχουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή τους να χρησιμοποιηθεί το όνομά τους στο Facebook, ελεύθερα και απεριόριστα, από την Εταιρεία για κάθε είδους δημοσιεύσεις και προωθητικές ενέργειες που αφορούν στο διαγωνισμό.
  Με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, κάθε συμμετέχων συναινεί ρητά και ανεπιφύλακτα όπως τα προσωπικά του στοιχεία στο Facebook/instagram και θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία και το Ούζο Πλωμαρίου, μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων, είτε μέσω συνεργατών του που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό τους κατά τα ανωτέρω. Τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα διατηρηθούν από την Εταιρεία και το Ούζο Πλωμαρίου, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την «προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς του διαγωνισμού (ήτοι για την επαλήθευση των στοιχείων των νικητών, τη διανομή των δώρων σε αυτούς κλπ.).Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης και αντίρρησης για τα προσωπικά τους δεδομένα που τηρεί η Εταιρεία και το Ούζο Πλωμαρίου σύμφωνα με τα άρθρα 11-13 του νόμου 2472/1997, ως ισχύουν, καθώς και δικαίωμα ανάκλησης της παρασχεθείσας συγκατάθεσής τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων (χρήση μοντάζ-θόλωση στο οπτικοακουστικό υλικό). Τα ως δικαιώματά τους μπορούν οι συμμετέχοντες -υπό την ιδιότητά τους ως υποκείμενα των δεδομένων- να ασκήσουν με γραπτή αίτησή τους, στέλνοντας συστημένη επιστολή στη διεύθυνση του γραφείου προώθησης για το Ούζο Πλωμαρίου, Ανδρέα Μεταξά 6, Κάτω Κηφισιά, 14564.
 14. Περιορισμός ευθύνης εταιρείας. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου της τα διατηρούμενα αρχεία της αλλοιωθούν ή καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς. Ρητώς δηλώνεται και αναγνωρίζεται ανεπιφύλακτα από τους συμμετέχοντες στον παρόντα διαγωνισμό πως η Εταιρεία είναι απλή διεκπεραιώτρια του διαγωνισμού και ουδεμία ευθύνη έχει για οποιαδήποτε πλημμέλεια/ζημία/διαφέρον/εμπλοκή/ανωμαλία στην εκτέλεση τυχόν προκύψει από το δώρο που κερδίσει νικητής και αφορά στην υπηρεσία που θα λάβει. Η Εταιρεία συνιστά στους νικητές να ελέγξουν προσεκτικά το προσωπικό/εξοπλισμό προτού προβούν στη λήψη οποιουδήποτε τύπου υπηρεσίας και οι συμμετέχοντες ρητώς αποδέχονται πως ουδεμία υπαιτιότητα έχει η διενεργούσα την κλήρωση για οποιαδήποτε διαφορά (αστική/ποινική/διοικητική) προκύψει και απαλλάσσεται από κάθε μορφής αμέλειας/δόλου/ανωτέρας βίας. Η σχέση που θα προκύψει σε περίπτωση νίκης μεταξύ του συμμετέχοντος και του προσφέροντος το δώρο φυσικού/νομικού προσώπου (καθώς και των προστηθέντων/υπαλλήλων/συνεργαζόμενων με αυτό) είναι πρωτογενής, αυτοτελής και ανεξάρτητη με την Εταιρεία η ευθύνη της οποίας περιορίζεται μόνο στην επιτυχή και διαφανή διεξαγωγή του διαγωνισμού και την αποστολή των στοιχείων του νικητή στον προσφέροντα το δώρο.
 15. Δημοσιότητα όρων διαγωνισμού: Oι όροι του παρόντος Διαγωνισμού θα είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα https://dinanikolaou.gr/ καθ’ όλη την διάρκεια του διαγωνισμού. Οι όροι συμμετοχής και διεξαγωγής του διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στη συμβολαιογράφο Μαυρουδή Αικατερίνη Ν., 210 3222147, Μητροπόλεως 5 και Νίκης, Αθήνα. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οποιανδήποτε τυχόν διαφορά σχετικά με την ενέργεια θα επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια.
 16. Επιφύλαξη δικαιώματος τροποποίησης. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους του διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα, να παρατείνει ή να συντομεύει τη διάρκειά του Διαγωνισμού και χωρίς προειδοποίηση.

Related Posts

ΤΑ 10 ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΛΑΘΗ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΤΑΝ ΦΤΙΑΧΝΟΥΜΕ ΛΑΖΑΝΙΑ

ΤΑ 10 ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΛΑΘΗ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΤΑΝ ΦΤΙΑΧΝΟΥΜΕ ΛΑΖΑΝΙΑ

  Αυτό το λαχταριστό φαγητό που μοσχοβολάει Ιταλία και αγαπάμε πολύ έχει και αυτό τα μυστικά του για να γίνει τέλειο. Θα βρείτε παρακάτω τα 10 συνηθισμένα λάθη που κάνουμε όταν φτιάχνουμε τα λαζάνια. 1.Προσοχή στην υγρασία του κιμάΤα λαζάνια στο φούρνο με κιμά είναι […]

10 TIPS ΓΙΑ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΕΣ ΒΑΦΛΕΣ!

10 TIPS ΓΙΑ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΕΣ ΒΑΦΛΕΣ!

Και σε ποιον δεν αρέσουν οι βάφλες; Γλυκές ή αλμυρές είναι το τέλειο σνακ! Πώς μπορείτε να τις κάνετε πιο νόστιμες, τραγανές και να λιώνουν στο στόμα; Παρακάτω θα βρείτε 10 tips για πετυχημένες βάφλες! Να είναι τέλειες και να τις κάνετε με τα χεράκια […]Subscribe